Arşiv | Kosova Eğitim Merkezi

pristina-sehri

Priştina Şehri

Arnavutça ve Sırpçanın anadil olarak konuşulduğu Kosova’nın en gözde şehiri olan Priştina; aynı zamanda başkentlik de yapmaktadır. Kosova’nın orta kısmının doğusunda yer almaktadır. Golyak Dağlarınınbölümünde bulunan şehir aynı zamanda tarihi Kosova Ovası’nın üstünde konumlandırılmıştır. Osmanlı’nın uzun bir süre egemenliği altında kalan Kosova sayesinde Priştina’da de birçok tarihi eser ve binamız bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi; Sultan Murad Hüdavendigar’ın şehit edildiği yere kurulan Meşhed-i Hüdavendigar ve Gazimestan türbeleridir. Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün kuzey ucunda bulunan Priştina; Roma ve Osmanlı Dönemini en köklü şekilde yaşamış olan […]

Okumaya devam et 0
nufus-sosyal-hayat

Nüfus ve Sosyal Hayat

Kosova’nın nüfusu yaklaşık iki milyonu bulmaktadır. Bu nüfusun yaklaşık % 90’ı Müslümandır. Müslümanların da % 80’ini Arnavutlar oluşturmaktadır. Müslümanların geriye kalan kısmının büyük çoğunluğu Türk, az bir kısmı Çingene asıllıdır. Müslüman olmayanların çoğunluğu Sırp asıllıdır. Sırp asıllılar buraya genellikle sonradan yerleştirilmişlerdir. Bu itibarla kırsal alanda Sırp asıllılara pek rastlanmaz. Sırplar başkent başta olmak üzere büyük […]

Okumaya devam et 0
kosova-hakkinda

Kosova Hakkında

Kosova; bağımsızlığını yeni elde edebilmiş ve diğer ülkelere kısa zamanda kendisini ispatlamış bir ülkedir. Kosova yıllarca başka ülkelerin hâkimiyeti içerisinde bağımsızlık özlemi ile yaşamış bir ülkeydi. Savaş sonrası bağımsızlığını elde edip hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girmiştir. Sadece ülkedeki siyasi gelişim değil aynı zamanda halk arasında da kültürel ve sosyal gelişmeler hız kazanmıştır. İlk işolarak siyasi açıdan bağımsızlıklarını tüm dünya ülkelerine ispatlamakla yola başlayan Kosova aynı hızla ülke içerisinde şehircilik yapılaşmalarına da gitmiştir. Binalar, park ve bahçeler, idari hizmet binalarıgibi çeşitli yapılaşmalara gidilmiş ve kısa zamanda büyük yol gidilmiştir. Kosova Hakkında Yurtdışı Eğitim Kosova bu hız içerisinde aynı zamanda eğitim ve öğretime de hız vermiştir. Ülkedeki üniversiteler çağdaş eğitim anlayışı içerisinde ve modern teknolojik imkanlar kullanılarak inşa edilmiş aynı zamanda eğitimkalitesi de yıldan yıla artış göstermiştir. Ülkeye Türkiye’den okumaya gelen öğrenciler yabancılık çekmemektedir. Çünkü ülkede Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinden kalma bir Türkçe okur yazarlığımiras kalmıştır. Osmanlı zamanında ülkede Türkçe konuşma zorunluluğu olduğu için günümüzde de bu gelenek devam ettirilmiştir. Ülkedeki nüfusun % […]

Okumaya devam et 0
kosova-ekonomisi

Kosova Ekonomisi

Kosova’nın ekonomisini hizmet ve ticaret sektörü ağırlıklı olarak oluşturmaktadır. Milli gelirin %30’luk kısmını yurt dışında Kosovalı çalışanların gönderdiği dövizler oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Yabancı yatırım yapan ülkeler Almanya, İtalya, İsveç ve Slovenya’dır. Ülkeye yabancı yatırımın artması için alt yapı ve enerji sorunlarının çözümüne gidilmesi gerekmektedir. İthalatı AB ülkelerinden yapmakla birlikte ihracatından fazladır. Kosova’ya yatırım yapan ülkeler […]

Okumaya devam et 0
kosova-egitim-sistemi

Kosova Eğitim Sistemi

Kosova eğitim sisteminin temelini 1999 NATO müdahalesinden sonra, durumu BM adına alan UNMIK’in 10 Aralık 2003’de Kosova’nın geleceğinde önemli rol oynayan “Kosova Standartları” oluşturur. Bu standartla birlikte eğitim sisteminin kademeli olarak amaçları ortaya koyulmuş ve bu amaçlar demokratikkalkınma, yeni ekonomik fırsatlar ve dünyaya açılma şeklinde formüle edilmiştir. Bu amaçlar kısaca şöyle açıklanabilir; gençlerin toplumsal olaylara bilinçli bir şekilde katılmaları, kişiliklerin gelişmesi ve onların dünyanın bir parçası olduğunun öğretilmesidir. Ayrıca kendi kültürel değerlerinin yaşatılması ve bunlara sahip çıkılmasının […]

Okumaya devam et 0
kosovada-yasam

Kosova’da Yaşam

1995 yılında Sırp askerleri Kosova’ya girerek binlerce masum Kosovalıyı öldürerek Kosova topraklarına egemen olmaya çalıştılar. Bu dönemde burada yaşayan insanlar ekonomik ve siyasi olarak çeşitli zorluklar yaşadılar. 1999 yılında Sırbistan’dan ayrıldıklarını tüm dünyaya duyuran Kosova 2008 yılına kadar Birleşmiş Miletler tarafından koruma altına alındı. 17 Şubat 2008 tarihinde tamamen bağımsız bir devlet halini aldı. Bağımsızlığını […]

Okumaya devam et 0
kosovada-gezilecek-yerler

Kosova’da Gezilecek Yerler

Kosova özellikle son yapılan Kosova savaşında çoğu tarihi mekânını kaybetse de yinede görülmeye değer birçok esere sahiptir. Bu eserlerin bazıları şunlardır; 1470 yılında inşa edilen ve 1999 yılında ki bir yangında büyük hasar gören LAP Camii, Fatih Sultan Mehmet’in balkanların fethinden sonra 1460 yılında yaptırdığı ve Priştina’nın merkezinde bulunan Fatih Sultan Mehmet camii, şuan harap bir halde […]

Okumaya devam et 0
kosova-hakkinda-genel-bilgiler

Kosova Hakkında Genel Bilgiler

Yugoslavya Federasyonu dağılmadan bir süre öncesine kadar altı cumhuriyetle iki özerk bölgeden oluşuyordu. Cumhuriyetler: Sırbistan, Bosna – Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya; özerk bölgeler ise Voyvodina ile Kosova’ydı. 1989’da Kosova’nın özerk statüsü kaldırılarak tamamen Sırbistan’a ilhak edildi. 1991’de Yugoslavya Federasyonu dağılma sürecine girdi ve Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna – Hersek bağımsızlığını ilan etti. […]

Okumaya devam et 0
kosovada-ekonomi

Kosova’da Ekonomi

Kosova, Sırpların maksatlı politikaları sebebiyle ekonomik yönden geri bırakılmış bir bölgedir. Bölgenin kırsal kesiminde oturan Müslümanlar genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Şehirlerde Müslümanlar arasında işsizlik hakimdir. İşsizlik yüzünden başkent Priştine’nin parklarını, cami bahçelerini boş dolaşan insanlar doldurur. İşsizlik doğal olarak beraberinde fakirliği getirmektedir. İşsizler ordusunu oluşturanlar sadece vasıfsız elemanlar değildir. Çok sayıda üniversite mezunu da, […]

Okumaya devam et 0
dini-durum

Dini Durum

Kosova halkının % 90’ının Müslüman, onların da % 80’inin Arnavut olduğunu söylemiştik. Arnavutluk Arnavutları arasında yaklaşık % 30 oranında hıristiyan, % 20 – 25 oranında da Bektaşi bulunmakla birlikte Kosova Arnavutlarının tamamına yakını Müslümandır. Ancak Kosova Müslümanları dini bilgi ve bilinç yönünden Makedonya Arnavutlarından geri durumdadırlar. Bunun bizim gördüğümüz kadarıyla iki önemli sebebi bulunmaktadır. Birincisi: […]

Okumaya devam et 0
cografi-konum

Coğrafi Konum

Bugün Yeni Yugoslavya Federasyonu’nun sınırları içinde kalan Kosova bölgesi bu federasyonu oluşturan cumhuriyetlerden Sırbistan’ın bir parçası olarak gösterilmektedir. Bu itibarla kuzeyden ve doğudan Sırbistan, kuzeybatıdan Yeni Yugoslavya Federasyonu’nun ikinci üyesi Karadağ tarafından kuşatılmış durumdadır. Güneyinde Makedonya, batısında ise Arnavutluk bulunmaktadır. Bu durum dolayısıyla Sırp zulmünden kaçan Kosovalılar Arnavutluk ve Makedonya’ya sığınmaktadırlar. Bu iki ülkenin Kosova […]

Okumaya devam et 0
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!